Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

27.07.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLI KORMORAN I POJEZIERZE!!!

W dniach od 21.08.018 r. do 29.08.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
 • Dworcowa 44 - 21.08.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • Żołnierska 21 - 21.08.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • Piłsudskiego 58 - 22.08.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • Wyszyńskiego 8 - 22.08.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • Dworcowa 65 - 23.08.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • 5 Wileńskiej Brygady AK 33B - 23.08.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • 5 Wileńskiej Brygady AK 17 - 24.08.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • 5 Wileńskiej Brygady AK 9 - 24.08.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • Dworcowa 15 - 27.08.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • Kołobrzeska 13i - 27.08.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • Pana Tadusza 9 - 28.08.2018 r. w godz. 16:00-18:00
 • Pana Tadeusza 20 - 29.08.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • Kołobrzeska 32B - 29.08.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz