Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

10.03.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA GENERAŁÓW!!!

W dniach od 19.11.018 r. do 22.11.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Sosnkowskiego 66 - 19.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Maczka 27 - 19.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Okulickiego 1 - 20.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Popiełuszki 4 - 20.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Popiełuszki 7 - 21.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Popiełuszki 24 - 21.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Szmaragdowa 25 - 22.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Srebrna 2 - 22.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz