Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

03.10.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA JAROTY!!!

W dniach od 05.11.2018 r. DO 14.11.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
 • ul. Okólna 4 - 05.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Jarocka 57 - 05.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Herberta 12 - 06.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Boenigka 32A - 06.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Boenigka 12 - 07.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Burskiego 13 - 07.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Wilczyńskiego 6A - 08.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Pomorska 19 - 08.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Flisa 7 - 09.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Witosa 25 - 09.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Kanta 26 - 12.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Mroza 18 - 12.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Bajkowa 55 - 13.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Kubusia Puchatka 22 - 13.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Wiecherta 12 - 14.11.2018 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Herdera 7 - 14.11.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz