Oddaj odpady 

w dobre ręce..

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej..

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

  UWAGA!!!

 

 OD 1.05.2019r. OZK SP. Z O.O. PRZY UL. LUBELSKIEJ 43D NIE BĘDZIE PROWADZIŁ

 PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

 OD 1.05.2019r. NOWY PSZOK ZLOKALIZOWANY BĘDZIE PRZY UL. TOWAROWEJ 20A

 

 *Wszelkich informacji na ten temat udziela Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna

  pod nr tel. (89) 527 31 11 wew. 225

 

 

PSZOK dla mieszkańców:

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Olsztyn i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami, możesz bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do PSZOK za okazaniem dokumentu tożsamości.

Dotyczy odpadów:

 • papier (kartony, tektura falista),
 • papier (książki zeszyty, gazety itp.),
 • plastik (butelki po napojach, reklamówki, opakowania po chemii gospodarczej itp.),
 • szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp.),
 • metale (puszki po napojach, karmach dla zwierząt itp.)
 • opakowania tetra-pak (kartoniki po napojach),
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (lodówki, telewizory, komputery, suszarki do włosów, żarówki, świetklówki itp),
 • opony (samochodowe, rowerowe),
 • zużyte baterie,
 • odpady biodegradowalne (trawa, liście, chwasty itp.),
 • odpady wielkogabarytowe (meble: łóżka, biurka, stoły itp.),
 • odzież i tekstylia (ubrania, koce, ręczniki, chodniczki itp.) ,
 • przeterminowane leki,
 • odpady zawierające rtęć (termometry, poziomice itp.),
 • substancje wykazujące właściwości niebezpieczne i opakowania zawierające resztki substancji niebezpiecznych (rozpuszczalniki, detergenty, farby, kleje, lepisze itp.), środki ochrony roślin, przeterminowane farby.

Przyjęcie odpadów budowlano-remontowych (gruz, beton, ceramika, zmieszane remontowe) jest ograniczone limitem  w ilości mniej niż 1m3/tydzień (jednorazowo na nieruchomość - gospodarstwo domowe, powyżej 1m3 za całość pobierane jest opłata).

pszok Dla firm:

W przypadku firm i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z Gminy Olsztyn bezpłatnie przyjmowane są bez ograniczeń wyłącznie odpady surowcowe w postaci makulatury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego (wyłącznie komunalne - wchodzące w system odbioru gminny).

Natomiast bezpłatne przyjęcie odpadów wielkogabarytowych jest możliwe jedynie raz w roku (jednorazowo na nieruchomość), a zielonych mniej niż 1m3 /pół roku (jednorazowo na nieruchomość, powyżej za całość pobierane jest opłata).

Uwaga

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych oraz surowców wtórnych w znacznym stopniu zanieczyszczonych.

Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. pod numerem telefonu (89) 533 84 20 wew. 110 i 240.

 

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na w odnośniku Informacje