Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

OFERTA

 

Czym się zajmujemy

Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. jest spółką ze stuprocentowymi udziałami Gminy Olsztyn. Poniżej zapoznają się Państwo z naszą ofertą:

 

pszok - Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • Olsztyński Zakład Komualny sp. z o.o. realizuje zadanie własne Gminy Olsztyn w zakresie tworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

  • Zlokalizowana na terenie OZK instalacja spełnia wszystkie wymogi techniczne i ekologiczne Unii Europejskiej. Gwarantujemy stały odbiór i skuteczne unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych od naszych kontrahentów.
  • Przyjmujemy również: leki, chemikalia laboratoryjne, odczynniki fotograficzne 
  • Posiadamy specjalistyczne pojazdy do transportu odpadów spełniające wymogi ADR dotyczące przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 

 

Pozostałe usługi

  • Transport odpadów

  • Ważenie pojazdów i zespołów pojazdów

 

 

Zapisz